Sigbjørn Nedland: Kultur-retur : Musikkens reiser i historien og i geografien. (Svein Sandnes bokforlag, 2023)

Sigbjørn Nedland er kjent som en stor formidler av musikk fra mange land gjennom sine programmer i NRK, ikke minst hans egne hjertebarn Pandoras Jukebox og Jungeltelegrafen/Musikkreisen. Drevet av en kolossal interesse for musikkens veier gjennom tider, land, og folkeslag, har han gjennom 50 år skaffet seg et enormt erfaringsmateriale. Det er nå samlet mellom to permer i livsverket Kultur–retur.

Boka leses ikke nødvendigvis fra perm til perm. Like mye kan den være oppslagsverk, den kan være til inspirasjon og den kan utvide forståelseshorisonten både for musikk og mellommenneskelige
relasjoner. En bok som ligger framme og gir glede lenge. Nedland er musikkviter, universalist og humanist og en forteller som det er en fryd å lytte til eller å lese noe av. Boka har et rikt bildetilfang, og det å se på bildene er lærerikt og inspirerende i seg selv.