Jo van der Eynden og Per Roger Lauritzen: «Kystens veivisere :
Norsk fyrhistorie fra A til Å
«. (Vigmostad & Bjørke, 2023)

Kystens veivisere er en praktbok om den viktige rollen fyr har og har hatt i kystnasjonen Norge. Jo van der Eynden og Per Roger Lauritzen har skrevet og utformet en omfattende beskrivelse av hvordan fyrliv og fyrteknologi har utviklet seg gjennom tidene. Her får leseren presentert de bemannede fyrene vi har hatt i Norge, og slik fungerer boken også som et oppslagsverk og referanseverk for alle som har en interesse for fyrhistorie. Dessuten får leseren forståelse for arbeidet mange frivillige legger ned for å bevare og ivareta fyrene som nasjonale kulturminner.

Boken er rikt illustrert både med nye, gamle og historiske bilder, og ikke minst stemningsbilder fra både storm og stille. En rekke gamle og nyere kart er også tilgjengelige. Boken er skrevet med grundig innsikt og god formidlingsevne. Det er en fryd å bla i boken og oppdage en rekke sider ved norsk fyrhistorie.