Kontakt oss

Spørsmål kan rettes til:

Styringsgruppas leder

Kristin Flo

E-post: kristin.flo@arendal.kommune.no
Arendal bibliotek
Postboks 786, 4809 ARENDAL
Mobil 994 59 430

Juryens leder

Guri Idsø Viken
E-post: guriviken@gmail.com
Mobil: 952 56 474