Styringsgruppa

Kristin Flo (leder 2024)

E-post: kristin.flo@arendal.kommune.no
Arendal bibliotek
Postboks 786, 4809 ARENDAL
Mobil 994 59 430

Randi Berge Wandrup

E-post: randi.berge.wandrup@kristiansand.kommune.no
Kristiansand folkebibliotek
Postboks 476, 4664 KRISTIANSAND
Mobil  911 66 978

Nina Stenbro

E-post: nina.stenbro@agderfk.no
Agder fylkesbibliotek
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL
Mobil 957 89 289

Julie Agre Stene

E-post: julie.elisabeth.agre.stene@agderfk.no
Agder fylkesbibliotek
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Mobil 991 50 573

Kirsti Myrvold Høland

E-post: kirsti@bergesbok.no
Berge Libris
Postboks 667,
4666 KRISTIANSAND
Mobil 38 12 52 30

Jan Kløvstad

E-post: jan.klovstad@venstre.no
Arendal kommune/biblioteket 
Molandsveien 824
4849 Arendal
Mobil 918 08 256

John Georg Bergh

E-post: jgeoberg@online.no
Bokbyen Tvedestrand
Høyheiveien 1, 4900 Tvedestrand
Mobil 900 11 693