Om prisen

Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. Den deles ut i forbindelse med Verdens bokdag som er 23. april hvert år.  Prisen blir utdelt for 24. gang i 2024. Prisutdelingen foregår i Kristiansand.

Det skal deles ut tre priser, en skjønnlitterær pris og en pris for sakprosa. I tillegg skal Sparebanken Sørs barne- og ungdomslitteraturpris deles ut for andre gang i 2023, og til denne prisen vurderes bøker utgitt i 2020, 2021 og 2022. Sparebanken Sørs barne- og ungdomslitteraturpris deles ut hvert tredje år, første gang i 2020 for årene 2017, 2018 og 2019.

Styringsgruppa for prisen lager ei oppdatert liste hvert år over samtlige utgivelser innenfor de kategoriene prisen dekker. Juryen nominerer utfra lista over utgitte bøker.

Publikum avgjør hvilken av bøkene som får pris. Alle som vil kan stemme!  Stemmegivningsperiode i 2024 er 26. januar til 3. april. Stemmeskjema vil ligge i alle bokhandlere og på alle folkebibliotek i Agder.  Det vil også ligge stemmeskjema på Internett.

Hver pris er på kr 15 000, –  + et kunstverk.

Målsetningen for Sørlandets litteraturpris er å stimulere til leselyst, øke oppmerksomheten om litteratur, særlig i vår landsdel, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet (Agder).

Bak prisen står bokhandlere og folkebibliotek i de to fylkene, Agder Bokhandlerforening, Agder fylkesbibliotek, Arendal bibliotek, Kristiansand folkebibliotek og Norsk Bibliotekforening avdeling Agder.

Juryen arbeider ut ifra følgende mandat:

  • Forfatteren må være født i eller bo i Agder.
  • Boken må være utgitt i det foregående kalenderår innenfor genrene skjønn- eller generell litteratur for barn, ungdom eller voksne.
  • Boken nomineres på grunnlag av litterære kvaliteter i et samspill mellom tekst og bilde når bildene er en del av det litterære prosjektet.
  • Forfatteren kan maksimum vinne Sørlandets litteraturpris tre ganger.

Statutter for Sørlandets litteraturpris, revidert 3.3.2016 / 4.6.2019 / 3.11.2020.

Formålet med Sørlandets Litteraturpris:

Målsetningen for Sørlandets litteraturpris er å stimulere til leselyst, øke oppmerksomheten om litteratur, særlig i vår landsdel, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet.

Hvordan gjør vi det:

Det skal deles ut to priser, en skjønnlitterær pris og en pris for sakprosa. Sparebanken Sørs barne- og ungdomslitteraturpris deles ut hvert tredje år, første gang i 2020 for årene 2017, 2018 og 2019. De nominerte blir offentliggjort på pressekonferanse i februar.

Styringsgruppa for prisen lager ei oppdatert liste hvert år over samtlige utgivelser innenfor de kategoriene prisen dekker. Juryen nominerer utfra lista over utgitte bøker.

Publikum stemmer. Alle har stemmerett. Stemmegivningsperiode varer fra de nominerte blir presentert til avtalt dato i april. Stemmeskjema ligger på hjemmesida til prisen, i alle bokhandlere og hos alle folkebibliotek i Agder.

Publikums stemmer teller 60%, juryens stemmer teller 40%, vinner innen hver kategori kåres ut i fra dette.

Hver pris er på kr 15 000, –  + et kunstverk.

Prisen deles årlig ut forbindelse med Verdens bokdag.

Hvem står bak prisen:

Prisen finansieres av Agder fylkeskommune og Sparebanken Sør. Videre bidrar bibliotekarer og bokhandlere i Agder, ansatte ved Universitetet i Agder og en representant fra Bokbyen Tvedestrand aktivt i arbeidet med prisen.

Styringsgruppa:

Styringsgruppa har hånd om alt det administrative rundt prisutdelingen, det vil si pressekonferanse for lansering av kandidater, kontakten med kandidatene, organisering av arrangementer tilknyttet prisen i stemmegivningsperioden, opptelling av stemmer og utdelingsarrangementet.

Det sitter syv medlemmer i styringsgruppa.
Styringsgruppemedlemmer forespørres om å sitte for fire år, halvparten av medlemmene skiftes ut hvert annet år, dersom det er ønskelig.

Det sitter en representant fra Kristiansand folkebibliotek og en representant fra Arendal bibliotek i styringsgruppa. Styringsgruppa blir annethvert år ledet av representanten fra Arendal bibliotek og Kristiansand folkebibliotek.

Styringsgruppa har to representanter fra fylkesbiblioteket i Agder, og en av dem er sekreretær for gruppa.

Det sitter representanter fra bokhandlerne.

Bokbyen ved Skagerrak har en representant.

Økonomifunksjonen for prisen er lagt til Agder fylkesbibliotek.

Jury

Juryen skal orientere seg om og lese aktuell litteratur for nominasjon. De skal med bistand fra styringsgruppa, lage en fullstendig liste over årets kandidater. De skal nominere 3 kandidater innen hver kategori.
Juryen består av fem medlemmer der det er ønskelig at Universitetet i Agder, litteraturanmeldere, bokhandlere og bibliotek er representert. Juryen bør ha medlemmer fra begge de tidligere fylkene.

Juryen forespørres om å sitte for fire år, halvparten av medlemmene skiftes ut hvert annet år, dersom ønskelig.

Juryens valg av kandidater er suveren.
Juryen følger vanlige habilitetsregler når tilknytting til aktuelle forfattere skal vurderes.

Valgkomiteen

Valgkomiteen forespør kandidater til styringsgruppe, jury og valgkomite. Valgkomiteen består av tre medlemmer. Bokhandlermiljø, universitetsmiljø og bibliotekmiljø er representert i valgkomiteen. Bokhandlerrepresentant og bibliotekrepresentant i valgkomite sitter også i styringsgruppa. Leder av styringsgruppa sitter ikke i valgkomiteen.

Valgkomiteen forespørres om å sitte for fire år, to medlemmer skiftes evt. ut annethvert år.