Karl Ove Knausgård: Nattskolen. (Oktober, 2023)

Nattskolen er den fjerde i Karl Ove Knausgårds Morgenstjernen-serie. Den har flere tilknytningspunkt til de foregående, men er likevel i stor grad annerledes. Tittelen viser til de okkulte tradisjonene i en hemmelig klubb i London på 1500-tallet for en krets vitenskapsmenn, alkymister, ateister og magikere. I romanens nåtid, som er nær vår egen, opplever vi den unge kunstneren Kristian, som er student i London. Han gjør en avtale med Hans, som har mange fellestrekk med den onde selv. Slik vinner han verden, men taper sjelen og har til slutt ikke mer å leve for.

Boka har karakteristika vi er vant til hos Knausgård; utsøkt stil, språklig rikdom, velutviklet fantasi og en insistering på stoffet som er så sterk at leseren bare må tro på det og gi seg hen. Karl Ove Knausgård stiller i en særklasse i sørlandsk og norsk samtidslitteratur, og juryen er tilbøyelig til å holde en egen standard for han. Selv etter denne, er årets bok helt i øverste sjikt.