Takk for alle bidrag for å samle alle den flotte litteraturen som er utgitt i Agder i 2023!

Vi har nå stengt lista for i år. Bidrag som sendes inn fra 1. desember vil bli lagt inn på lista for 2024.

Tekst: Takk for alle bidrag! Grønn bakgrunn og bokrygger.