Harald Dag Jølle: «Nansen. Utfordreren». (Gyldendal, 2020)

I Nansen-året 2011 kom forfatterens bok Nansen. Oppdageren ut, og nå følger bind to: Nansen. Utfordreren.

Her møter vi ham som 50-årig enkemann og alenefar for fem barn, med de store oppdagelsesferdene bak seg. Fridtjof Nansen ønsket da å konsentrere seg om oseanografisk og vitenskapelig arbeid, men blir snart engasjert i politisk og humanitært arbeid: Fra norsk forhandlingsdelegasjon (for handelsavtale) i USA under første verdenskrig til å bli en ledende skikkelse i det nydannede Folkeforbundet, og til arbeid for repatriering av krigsfanger og innsats for de hungersrammede i Russland.

For sitt humanitære og fredsskapende arbeid fikk Nansen Nobels fredspris i 1922. Harald Dag Jølle har beskrevet Nansens liv og virke fram til hans død i 1930, blant annet gjennom en mengde sitater fra private brev.

Her kan du stemme på Harald Dag Jølle (Link fjernet)

Harald Dag Jølle
Harald Dag Jølle er nominert til Sørlandets litteraturpris for boka «Nansen. Utfordreren» (Gyldendal, 2020). Foto: Malin Alette Hansen, Norsk Polarinstitutt