Håkon Haugland: «I sjøfartens tid. Arendal 1723-1900». (Cappelen Damm, 2020)

Dette er beretningen om Seilskutebyen Arendal, perioden da Arendal var en av Norges største sjøfartsbyer.

Boka omhandler Arendals gullalder og storhetstid, preget av internasjonal skipsfart, handel og impulser fra utlandet. Den beskriver også krakk og nedgangstider, omstilling og omdanning til det moderne samfunnet. I byen foregikk i denne perioden både pietistiske vekkelser, framvekst av et organisasjonssamfunn, og dannelsen av Det norske arbeiderparti.

Arbeidet med boka har frambragt nye opplysninger, og faghistoriker Håkon Haugland har levert solid dokumentert historieskriving om Arendal og regionen.

Arendal skal feire sitt 300-årsjubileum i 2023, og boka I sjøfartens tid er bind to i et planlagt trebindsverk som utgis i forbindelse med byjubileet.

Her kan du stemme på Håkon Haugland (Link fjernet)

Håkon Haugland
Håkon Haugland er nominert til Sørlandets litteraturpris 2021 for boka «I sjøfartens tid. Arendal 1723-1900 (Cappelen Damm, 2020). Foto: Håkon Haugland