Vinnerne av Sørlandets litteraturpris er Ida Gilbert med Tute med de ulver som er ute i skjønnlitteratur og Sigbjørn Nedland med KULTUR – RETUR. Musikkens reise i historien og geografien i sakprosa.

Bøkene har et felleskap i hvordan kultur skapes i by kontra land. Men der Ida Gilbert i sin roman, med skråblikk og komiske situasjoner, ser mulighetene for at at det kan oppstå ukultur og menneskelige motsetninger i meningsbrytninger, skildrer Sigbjørn Nedland i sitt særegne musikkhistoriske verk hvordan menneske- og kulturmøter skaper helt ny ny kunst i musikalske møtepunkter.

En samtidsroman om det travle, urbane liv kontra bygdelivet og dets stolte tradisjoner. Begge deler utfordres Ida Gilberts bok. Og en musikkhistorisk reise gjennom 10 000 år med religions- og tradisjonsbrytninger som skaper og fornyer. Bygd på NRK-nestor Sigbjørn Nedland helt særegne fordypning gjennom flere tiår ikke minst i NRK P2s Jungeltelegrafen.

Vi gratulerer!

Her er juryens begrunnelse:

Ida Gilbert skriver gnistrende satirisk i sin debutroman. Vi møter Aslaug som jobber som frustrert kommunikasjonsrådgiver i den ideelle organisasjonen Framtid med visjon. En økende irritasjon over sine voldsomme politisk korrekte kolleger fører til at hun bryter sammen, skjeller ut alle og rømmer fra jobben. Hun tar et vikariat i en liten lokalavis i en bygd hvor den betente ulvemotstanden er stor og dominerende. Kontrasten mellom såkalt by og land og såkalt elite og folk flest, er bærende i romanen, som viser hvor enkelt det er å mene noe om det en egentlig ikke kjenner. På morsomt, men også mørkt vis avslører forfatteren menneskers selvbevissthet på vegne av seg selv og eget miljø, enten de bor i små bygder eller i store byer. For hva er det rette å mene og gjøre, sånn egentlig? Juryen lar seg begeistre over denne forfatterens debut!

Sigbjørn Nedland er kjent som en stor formidler av musikk fra mange land gjennom sine programmer i NRK, ikke minst hans egne hjertebarn Pandoras Jukebox og Jungeltelegrafen/Musikkreisen. Drevet av en kolossal interesse for musikkens veier gjennom tider, land, og folkeslag, har han gjennom 50 år skaffet seg et enormt erfaringsmateriale. Det er nå samlet mellom to permer i livsverket Kultur–retur.

Boka leses ikke nødvendigvis fra perm til perm. Like mye kan den være oppslagsverk, den kan være til inspirasjon og den kan utvide forståelseshorisonten både for musikk og mellommenneskelige relasjoner. En bok som ligger framme og gir glede lenge. Nedland er musikkviter, universalist og humanist og en forteller som det er en fryd å lytte til eller å lese noe av. Boka har et rikt bildetilfang, og det å se på bildene er lærerikt og inspirerende i seg selv.