Arild Stubhaug: «Fra unionsvennenes leir». (Aschehoug, 2022)

Den siste delen av unionstida med Sverige er ikke den mest omtalte i norsk sakprosa. Arild Stubhaug gir oss et imponerende tidsbilde gjennom den mangslungne familien Sibbern, som hadde flere medlemmer sentralt plassert hos svenskekongen, inkludert statsministerne Fredrik Due og Georg Sibbern. Her er mye ny informasjon og interessante betraktninger, artige detaljer og vide overblikk.

Juryen er imponert over forfatterens evne til å formidle omfattende og krevende stoff på en måte som begeistrer selv den minst
historieinteresserte leser, samtidig som det er svært grundig og faglig etterrettelig. Stubhaug har et lett språk og en tilgjengelig stil, og tar seg tid til mye som har vært utelatt tidligere, som kvinnens rolle i historien og datidas musikalske superstjerne Alethe Sibbern.

Her kan du stemme på Arild Stubhaug (link fjernet).

Arild Stubhaug er nominert til Sørlandets litteraturpris 2023 for boka «Fra unionsvennenes leir". (Aschehoug, 2022). Foto: Olav Ulltveit-Moe. Bildet viser forside av bok og foto av forfatter.
Arild Stubhaug er nominert til Sørlandets litteraturpris 2023 for boka «Fra unionsvennenes leir». (Aschehoug, 2022). Foto: Olav Ulltveit-Moe